Voluntariat

Intercanvi de temps voluntari en la nostra ONG de persones en situació  de vulnerabilitat.

Aliments i productes

Aliments i productes de higiene que ens venen de difents bancs d’aliments i col·laboració amb diversos supermercats i un forn.

Cistella semanal

Reparticio d’una cistella d’aliments entre els diferents participants de la nostra ONG cada dilluns.

El nostre projecte

Banc d'aliments

Oferim assistència alimentària a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat a través de la nostra ONG, a canvi de la seva col·laboració en forma de voluntariat.

Vull ajudar