https://www.youtube.com/watch?v=RsIodsN8r9Q
Art i Cultura

Nostres Esdeveniments

Descobreix les activitats del nostre centre cultural

Pròxims Esdeveniments

Micro
Obert

Divendres 19 de Maig

Del 26 de juny a l’1 de setembre

Sortida
escalada

Dissabte 20 de Maig

Cerimònia
Cacau

Divendres 2 de juny

Festes
Majors

De l’11 al 13 de Juliol

 Últims Esdeveniments

Cerimònia

Cacau

Divendres 3 de febrer

Micro
Obert

Divendres 27 de gener

Desembre 2022

Casal setmana santa

Abril 2023

Carnestoltes

Divendres 17 de febrer

Sortida

escalada

Dissabte 14 de gener

Culturalíssima

Dissabte 29 d’abril