Cultura

Organització d’esdeveniments culturals, activitats i tallers al barri per involucrar i unir a la comunitat.

Cohesió

Enfocament en la inclusió i la diversitat cultural per a fomentar la tolerància i el respecte mutu en el barri.

Colaboració

Foment de la participació i col·laboració entre els membres de la comunitat.

El nostro projecte

Construcció comunitària

Treballem per fomentar la participació activa dels residents en la vida cultural del barri, i per a construir una comunitat més unida i connectada.

Vull segundar